Menu
SVM Ter Sterre

De school is gelegen in het landelijke Moorslede, en biedt klassiek middelbaar onderwijs aan leerlingen met autisme. Het project wordt dan ook gekenmerkt door een prikkelarm karakter.

Het geheel bestaat uit twee met elkaar verbonden en ontdubbelde vleugels. De inpandige hoofdingang wordt volumetrisch benadrukt door een insnijding in het volume.

De eigenheid van het opgelegde programma gaf de mogelijkheid om bottom-up een gebouw te realiseren vanuit de meest cruciale ruimte van een schoolgebouw, namelijk het klaslokaal.

De netto klasmaat is vertaald naar een flexibele en functionele ruimte. De maatvoering van de klas is de maatvoering van de structuur. Elke klas heeft een uniformiteit met een materialiteit die doorheen het ganse interieur wordt doorgetrokken. Het beoogde resultaat is een frisse uniforme atmosfeer die kalmte en concentratie opwekt.

Een gechipperde paramentgevel met betonnen plint en grote herhaalde raampartijen in donkergroen schrijnwerk met betonnen raamkaders zorgen voor een tactiel doch educatief karakter. Er ontstaat een warme rationele architectuur dewelke bijdraagt tot een leesbaar geheel als direct antwoord aan de school en zijn prikkelgevoelige leerlingen.

De circulatie wordt benaderd als een genereuze binnenstraat. Op het gelijkvloers waaiert de gang uit in de polyvalente refter waardoor er een vrije ruimtelijkheid ontstaat. Aansluitend is er de luifel die in verbinding staat met de open speelplaats en integraal deel uitmaakt van de architectuur.

speelplaats met luifel

inkom aan de Passendaalsestraat

de klas als structurele maat

gevelfragment

grondplan gelijkvloers

Close