Menu
PTS Mechelen

Grote betonnen stapstenen, van industriële oorsprong, zijn kenmerkend voor het landschapsontwerp. Ze worden niet tegen, maar van elkaar gelegd zodat er een evenwicht ontstaat tussen functionele verharding en waterdoorlatendheid.
Eerder dan een perfect afgeboorde landschapsaanleg wordt een natuurlijk geheel nagestreefd waarbij verharding en groen in elkaar overlopen. De aanplanting van wilde grassen en bloemen stimuleren de bijen- en vlinderpopulaties.

De speelplaats, geflankeerd door de boomgaard en het nieuwe schoolgebouw, waaiert achteraan uit in het groen. Samen met de luifel organiseert de centrale bloemenweide de open speelplaats in verschillende zones. Zo ontstaat er ruimte voor sport en spel, maar evengoed voor meer rustige momenten op één van de gezellige bankjes of tussen de wilde bloemen en grassen rondom de speelplaats.

Daarnaast is er een meer terugtrokken overdekte zone in het schoolgebouw. Deze zone huisvest de rechtstreekse toegangen naar het sanitair, de refter en het onthaal met aansluitend trappenhuis. Het nieuwe schoolgebouw past zich in als een sluitstuk
in het bestaande schoolweefsel. Aan de voorzijde sluit de kroonlijst mooi aan op gebouw I van Lava-architecten. Aan de kopse afgewerkte gevel zorgt een kleine verspringing voor een zuivere aansluiting op de nieuwbouw van school De Baan.

Het gevelontwerp kwam tot stand vanuit de vraagstelling hoe we enerzijds een harmonische aansluiting konden realiseren met het eerder strakke en lichte gebouw I van Lava-architecten, en anderzijds het indrukwekkende meer massieve bakstenen gebouw van Jan Lauwers in de stijl van de nieuwe zakelijkheid uit 1930.
Het resultaat is een hedendaagse interpretatie van beide: Duurzame industriële materiaalkeuzes en een horizontale belijning complementair aan blok I worden aangevuld met enkele fijne kleurimplementaties met een subtiele verwijzing naar het prachtig gerestaureerde schoolgebouw van Jan Lauwers.

frontaal gevelzicht met boomgaard, speelplein en richtinggevende luifel

zijgevel met luifel als toegangspoort

interieurbeeld circulatie

grondplannen +0,+1,+2

luifel- en gebouwfragment met toegang en onthaal

Close