Menu
Wijkpoort

Wijkpoort vormt de toegang vanuit de Sint-Bernardsesteenweg naar de achterliggende woonwijk. Twee nieuwe gespiegelde volumes vervangen de twee bestaande appartementsblokken.

De nieuwe bebouwing vormt de overgang tussen de hogere bebouwing aan de Sint-Bernardsesteenweg en de kleinschalige woonhuizen aan de Rector Vermeylenlaan. Een specifieke paramentuitwerking geeft schaal aan de grote bouwvolumes. De horizontale lijnen in het verticaal verband lopen steeds door en breien de verschillende lagen aan elkaar. Tussenin wordt telkens gewerkt met een horizontaal blokverband.

Elk bouwblok wordt voorzien van een gemeenschappelijke tuin, rechtstreeks te bereiken vanuit de inkomhal die de straat ook visueel verbindt met het binnengebied.
Individuele terrassen worden gerealiseerd door de horizontale stroken in het metselwerk uit de massa te trekken.

foto – uitvoering

foto – uitvoering

foto – uitvoering

foto – uitvoering

foto – uitvoering

horizontaal blokverband – verticaal tegelverband

foto – uitvoering

foto – uitvoering

inplanting

Sint-Bernardsesteenweg

gemeenschappelijke binnentuin

inkomhal met doorsteek naar het binnengebied

Close