Menu
EXPO Deurne

De site van EXPO Deurne grenst zowel aan de stedelijke as, als aan het woonweefsel van Deurne. Omliggend vinden we zowel een toren als de achterkant van woningen. Zowel een school als gemeenschapsfuncties. De vraag wordt gesteld om een aanzienlijke hoeveelheid publieke ruimte te voorzien in het project. Het project kan zich daarbij ontwikkelen als een ´schakel´ voor zijn omgeving. Een schakel tussen verschillende ruimtelijke condities en een schakel tussen verschillende gebruikers. Op die manier kan het bijdragen aan het versterken van een levendig centrum.

Vanuit een ruimtelijke fascinatie voor verschillende variaties van de aanwezige bebouwing, willen we met het ontwerp van de verschillende gebouwde volumes zowel aanleunen bij de stedelijke schaal van de as, als bij de schaal van het woonweefsel. Het eerste bouwblok is het laagst en breedst en werkt het bestaande bouwblok aan de Palinckstraat af. Het derde bouwblok is het meest compact en hoogst, en vormt samen met de bestaande woontoren een stedelijk accent op de Frank Craeybeckxlaan.

Om ruimte terug te geven aan de buurt wordt er tussen de bouwblokken een buurtpark aangelegd. In de projectdefinitie wordt de vraag gesteld naar een goed leesbare samenhangende publieke ruimte. Deze vraag is absoluut terecht gezien de relatief beperkte aanwezigheid van goede verblijfsruimte in het woonweefsel. Deze ruimte heeft een groen karakter en is er voor de buurt. Iedereen moet er zich welkom voelen. We ontwerpen een verbindende ruimte. De ruimte takt op een intelligente manier aan op het omliggende weefsel en creëert zo enkele nieuwe interessante doorgangen en looplijnen.

Het project is een samenwerking tussen Studio Thys Vermeulen en Gestalt architecten in opdracht van Woonhaven Antwerpen. In de drie bouwblokken worden 145 wooneenheden voorzien met een grote verscheidenheid: er worden zowel seniorenflats, ééngezinswoningen als appartementen voorzien.

Frank Craeybeckxlaan

Frank Craeybeckxlaan

Frank Craeybeckxlaan

Frank Craeybeckxlaan

Pieter de Ridderstraat

Marleen de Backerplein

appartement interieur

appartement interieur

appartement keuken

appartement woonkamer

Frank Craeybeckxlaan

volumestudie

inplanting

inplanting site

doorsteek Frank Craeybeckxlaan

metselwerk in uitvoering

metselwerk opstelling

Close