Menu

Visie & Profiel

Gestalt architecten is een architectuurpraktijk waarbij er steevast in teamverband wordt gestreefd naar een duurzame maatwerk-architectuur.

Met onze praktijk zetten we in op een uiteenlopend portfolio, gaande van zorg en huisvesting, tot onderwijs en kantoor. Binnen deze diversiteit kan ook meubel en interieur deel uitmaken van ons verhaal. Elk project wordt onafhankelijk van zijn functie of schaal, evenwaardig benaderd.

In parallel dialoog met de bouwheer trachten we de (gebouwde) context te doorgronden, om vervolgens verder te bouwen aan datgene dat ons vooraf ging, als een continuïteit. Hierin zoeken we steeds naar het evenwicht tussen praktijkgerichtheid en intuïtie.
We willen overtuigen met een architectuur die zowel confronteert als reflecteert. Een architectuur rijk aan traditie, en onvermijdelijk hedendaags.

gestalt – het geheel betekent meer dan de som van de samenstellende delen

Team

Dimitri Parein
Bram Bosschaert
Marnik Heijligen

Annelien De Wel
Conor Riordan
Lothar De Beckker

Simon Ogiers
Lisa Molemans

Golfstraat in uitvoering – gevelfragment