Arenawijk

Hoe kunnen we bouwen aan een leefbare buurt die goed werkt voor de bewoners? Leesbaarheid in ontwerp is hierin belangrijk. Een gemiste kans bij het ontwerp van Renaat Braem is bijvoorbeeld de veel te lage onderdoorgang. Hoe moet de bewoner dit begrijpen? Alsof je een privé erf betreedt?

Meer lezen +

Het in verband brengen van dit soort overgangsplekken met de gehele buurt is cruciaal voor het welslagen van het project. Wederom zoeken we hier naar verbanden en hiërarchie. De middelen die we inzetten om de ruimte leesbaar te maken zijn; de juiste proportie en schaal en een precieze architecturale uitdrukking.

Het wonen rond het buurtplein heeft gelijkaardige leefkwaliteiten als die te vinden zijn in de omliggende straten; gezellig wonen in een fijnmazige mengeling tussen rijwoningen en appartementen, met voldoende mogelijkheden voor contact met de buren.
De randbebouwing vormt het eerder klassieke deel van het project. De woningen vervolledigen de figuur van het bouwblok. Ze sluiten dus naadloos aan met het omliggende woonweefsel van de buurt. Deze typologieën bevatten veel evidente kwaliteiten; je hebt zowel contact met een eigen rustige tuin, als met de meer levendige publieke zijde van de woning. We houden van de ambiguïteit van het geheel. Enerzijds is het één continue rand met een constante hoogte, zoals het fort ook één continue baksteenvolume was. Anderzijds is het een levendig geheel door het expliciteren van de verscheidenheid aan woontypologieën verwerkt in dit volume.

Wonen in de voorstad kan geweldig zijn. Je leeft in de stad maar ook midden in het groen. Het is hier anders dan op het gezellige buurtplein. Gezelligheid wordt ingeruild voor licht, lucht en groen.

We ambiëren een mooie en genereuze architectuur te maken. Een architectuur die een degelijkheid en duurzaamheid uitstraalt, maar waar je ook naar kan blijven kijken om verbanden te ontdekken. Men woont er niet één dag maar decennia.  We zoeken naar subtiele nuances, verbanden en verschuivingen.
Onze taal bestaat uit het gebruik van mooie materialen (baksteentexturen), mooie proporties en een expressieve maar evenwichtige detaillering. Daarenboven worden al deze middelen nooit gratuit ingezet. Het zijn extra betekenislagen, waarbij het ervaren en het lezen van het project gevoed wordt; het tonen van de variëteit in types, het omarmen van het kleine detail, het tonen van de grote bewegingen,…
Bovenal streven we naar een zekere rust en sereniteit in de gevelcompositie. Een noodzakelijke voorwaarde waarbij de nadruk komt te liggen op de zo belangrijke tussenruimte. Het is deze fantastische gedeelde publieke ruimte, van buurtplein tot park, die het samenwonen in de Arenawijk tot een feest maakt.

  • TYPE Residentieel
  • JAAR 2023
  • LOCATIE Antwerpen
  • OPDRACHTGEVER Woonhaven
  • OPPERVLAKTE 24.438 m²
  • BUDGET € 66,7 miljoen
  • TEAM Gestalt ism Areal & Tom Thys Architecten
  • FASE Wedstrijd, 2de plaats
visualisatie – park
axo – inplanting Arenawijk
visualisatie – doorzicht
visualisatie – gevels
visualisatie – gevels
visualisatie – gevelfragment
snede – gevels
visualisatie –familiewonen
visualisatie – parkzicht
visualisatie – plein
visualisatie – doorzicht
visualisatie – terras