Het Greves Kwartier

Dit project omvat een oude schoolsite die wordt ontpit en herbestemd tot een intergenerationeel woonkwartier, bestaande uit zowel nieuwbouw als renovatie met een divers woningaanbod. Tussen de verschillende gebouwen bevinden zich meerdere aan elkaar geschakelde publieke erven die samen een buurtschap vormen, opgeladen door collectieve voorzieningen.

MEER LEZEN +

Onder meer intelligente zichtlijnen, inpandige terrassen, uitgekiende grondplannen en verhoogde vloerpassen werden ingezet ten dienste van een aangename leefomgeving.

De gebouwde toevoegingen nemen een nuchtere en aanvullende positie in binnen het bestaande weefsel en bewaken mee de historische beeldkwaliteit. We streven ernaar te stoppen met denken in contrast tussen oud en nieuw door de ruimtelijke, volumetrische en vormelijke kwaliteit van nieuwe toevoegingen te ontlenen van de kwaliteitsvolle, bestaande gebouwen. Op deze manier ontstaan lokaal verankerde gebouwen als coherente aanvulling op het aanwezige patrimonium.

  • TYPE Residentieel (herbestemming)
  • JAAR 2023-heden
  • LOCATIE Hamme
  • OPDRACHTGEVER Domax
  • OPPERVLAKTE 4.250 m²
  • BUDGET € 7.5 miljoen
  • FASE Vergunning
visualisatie – vogelperspectief
visualisatie – doorzicht
inplanting
visualisatie – gebouwencollectie
visualisatie – vogelperspectief