PTS Mechelen

Grote betonnen stapstenen, van industriële oorsprong, zijn kenmerkend voor het landschapsontwerp. Eerder dan een perfect afgeboorde landschapsaanleg wordt een natuurlijk geheel nagestreefd waarbij verharding en groen in elkaar overlopen.

MEER LEZEN +

Grote betonnen stapstenen, van industriële oorsprong, zijn kenmerkend voor het landschapsontwerp. Eerder dan een perfect afgeboorde landschapsaanleg wordt een natuurlijk geheel nagestreefd waarbij verharding en groen in elkaar overlopen.

De speelplaats, geflankeerd door de boomgaard en het nieuwe schoolgebouw, waaiert achteraan uit in het groen. Samen met de luifel organiseert de centrale bloemenweide de open speelplaats in verschillende zones. Zo ontstaat er ruimte voor sport en spel, maar evengoed voor meer rustige momenten op één van de gezellige bankjes of tussen de wilde bloemen en grassen rondom de speelplaats.

Daarnaast is er een meer terugtrokken overdekte zone in het schoolgebouw. Deze zone huisvest de rechtstreekse toegangen naar het sanitair, de refter en het onthaal met aansluitend trappenhuis. Het nieuwe schoolgebouw past zich in als een sluitstuk in het bestaande schoolweefsel. Aan de voorzijde sluit de kroonlijst mooi aan op gebouw “I” van Lava-architecten. Aan de kopse afgewerkte gevel zorgt een kleine verspringing voor een zuivere aansluiting op de nieuwbouw van school De Baan aan de rugzijde.

Het gevelontwerp kwam tot stand vanuit de vraagstelling hoe we enerzijds een harmonische aansluiting konden realiseren met het eerder strakke en lichte gebouw “I” van Lava-architecten, en anderzijds het indrukwekkende meer massieve bakstenen gebouw van Jan Lauwers in de stijl van de nieuwe zakelijkheid uit 1930. Voor de balkvormige expressie van deze technische school deden we tevens inspiratie op bij Peter Behrens, bekend voor zijn industriële architectuur voor het huisvesten van technische voorzieningen.
Het resultaat is een hedendaagse interpretatie van beide: Duurzame industriële materiaalkeuzes en een horizontale belijning complementair aan blok “I” worden aangevuld met enkele fijne kleurimplementaties met een subtiele verwijzing naar het prachtig gerestaureerde schoolgebouw van Jan Lauwers.

  • TYPE Onderwijs
  • JAAR 2020
  • LOCATIE Mechelen
  • BOUWHEER Provincie Antwerpen
  • OPPERVLAKTE 2000m²
  • BUDGET €4.5 miljoen
  • FASE Wedstrijdontwerp
frontaal gevelzicht met boomgaard, speelplein en richtinggevende luifel
zijgevel met luifel als toegangspoort
interieurbeeld circulatie
grondplannen +0,+1,+2
luifel- en gebouwfragment met toegang en onthaal
referentie – AEG, Peter Behrens, 1929
referentie – schoolgebouw, Jan Lauwers, 1930