Sint-Bernadette Wijk

Het bouwen aan een sociale structuur

We geloven sterk dat het aanbieden van een kwalitatieve omgeving bepalend is opdat bewoners sociale interacties aangaan. De schakelingswijze van woningen en de tussenruimte die ze genereert blijken de cruciale elementen te zijn; net hier wordt ontmoeting gestimuleerd.

Meer lezen +

Relaties tussen groepen heb je op verschillende schalen. Binnen één straat vind je tientallen huizen. Binnen één wijk bouw je honderden wooneenheden. Maar net de ‘kleinste’ schaaleenheid vormt de cruciale schakel in beleving. Het gevoel van een ‘dichte’ buur nabij te hebben is heel bijzonder. Twee inkomdeuren vormen samen een portaal. Samen met 7 huizen /appartementen betrek je bijvoorbeeld een woonerf/gaanderij.

Eenheid en verscheidenheid

We zijn geïnspireerd door de sterke architecturale traditie die we terugvinden in de eerste tuinwijken. Het sleutelbegrip is éénheid in verscheidenheid. Binnen eenzelfde beeld verschillen alle woningen subtiel van elkaar door kleine variaties in het metselwerk, schrijnwerk of de gevelindeling. Deze harmonieuze wisselwerking tussen eenheid en verscheidenheid werd beschouwd als noodzakelijk voor de opbouw van een nieuw sociaal milieu, waarin de bewoners behoren bij een gemeenschap en toch hun eigen individualiteit zouden kunnen ontplooien. Binnen dit ontwerp is het onze ambitie om een nieuwe betekenis en evenwicht te vinden in collectiviteit, een begrip dat binnen onze maatschappij een hernieuwde belangstelling geniet.

Gebouwkorrel en ensemble

We zoeken naar een balans waarbij zowel de totale schaal van gebouwvorm als de aparte wooneenheid leesbaar is.
Het project is opgebouwd uit zowel ‘collectieve woongebouwen’ als ‘rijwoningen’. In beide bouwdelen wordt de lengte van de reeksen begeleidt door een langgerekt zadeldak, en worden de hoeken geaccentueerd met een ‘torenachtig’ volume. Zo markeren we de totale vorm en lengte van de woongebouwen.

Geveltaal en privacy-graad

Een belangrijk thema is de relatie tussen publiek en privé. Enerzijds geniet elke woning voldoende privacy, anderzijds zijn het de momenten van contact die de bewoners de kans geven ook het publieke domein (op gecontroleerde manier) in te nemen.

  • TYPE Residentieel
  • JAAR 2022
  • LOCATIE Gent
  • OPDRACHTGEVER Woningent
  • OPPERVLAKTE 250 units
  • BUDGET € 45 miljoen
  • TEAM Gestalt – Tom Thys Architecten – Plus Office – Atelier Arne Deruyter – Studiebureau Lobelle
  • FASE Wedstrijd, 3de plaats
visualisatie – Wonen aan het (Stilte)Bos en Buurtplein
inplanting – Sint Bernadette
plannen – bouwblok A
plannen – bouwblok I
visualisatie – het wonen aan het (stilte)bos
visualisatie – het wonen aan het (stilte)bos

visualisatie – het wonen aan het woonerf
plannen – detailplan
visualisatie – wonen aan het woonerf
snede – terreinsnede dwars op Sint-Bernadettestraat