Menu
Sint-Bernadette Wijk

Projectbeschrijving in opmaak.

inplanting – Sint Bernadette

visualisatie – Wonen aan het (Stilte)Bos en Buurtplein

plannen – bouwblok A

plannen – bouwblok I

visualisatie – wonen aan het woonerf

visualisatie – het wonen aan het (stilte)bos

plannen – bouwblok L

plannen – bouwblok F

visualisatie – het wonen aan het (stilte)bos

visualisatie – het wonen aan het woonerf

snede – terreinsnede dwars op Sint-Bernadettestraat

plannen – detailplan

plannen – detailplan

Close