Menu
Park Link

Gelegen in bosachtig gebied en omgeven door het park Zandbergen is het ontwerp gebaseerd op een paviljoentypologie: het gebouw wordt gedragen door het landschap en neemt hierbinnen een intuïtieve vorm aan.

Het volume is samengesteld uit twee lagen en een kroonverdieping. Een open plan zorgt voor een vrije ruimtelijkheid. Twee geschrankte kernen organiseren het geheel.

De gevels zijn steeds opgedeeld in meerdere facetten. Op die manier eigent het gebouw zich schaal toe. Het horizontale karakter wordt benadrukt door middel van een massieve plint, speklaag en kroonlijst in beton. Een zwarte plankentextuur volgens traditionele compositie vervolledigt de materialiteit.

De plint is teruggetrokken waardoor het gebouw het landschap niet rechtstreeks lijkt te raken, als een edel gebaar ten opzichte van zijn omgeving.

De kroon is opgevat als een verlichte uitdrukking van de primaire bouwlagen, ontdaan van enig ornament.

Wilde bloemen die op natuurlijke wijze tot aan het gebouw reiken vervolledigen het geheel.

foto – perspectief vanuit fietsroute

foto – perspectief vanuiy fietsroute

inplanting

grondplan

foto – casco interieur

foto – gevelfragment

foto – uitvoering

foto – uitvoering

twee lagen bekroond met een licht dakpaviljoen

inpandige toegang met hoekoriëntatie

wilde bloementuin

Close