Menu
EXPO Deurne

Vanuit een fascinatie voor het diverse weefsel rondom de site leunen gebouwen zowel aan bij de schaal van de grootstedelijke as met een accent in de hoogte als de omringende grondgebonden woningen door middel van een laag bouwblok. Deze diverse alzijdigheid verleent de nieuwe publieke ruimte zijn specifieke identiteit.

Inkomdeuren worden naarmate de collectiviteit toeneemt grootser vormgegeven – ze liggen verspreid rondom de publieke ruimte om de levendigheid van het geheel te vergroten. Ondanks het solide totaalkarakter krijgen de gevels de nodige variatie ontstaan vanuit hun specifieke oriëntatie en relatie tot de diverse publieke ruimtes.

Gebouwen zijn aan elkaar verwant door een subtiel spel van metselwerkverbanden, openingen en terrassen die zoeken naar een coherente variatie binnen een geheel met sterke identiteit – aanbesteed onder het maximumbedrag van de FS3-norm. Gebruik makend van bewezen technieken is het project onderhoudsvriendelijk en beheersbaar op lange termijn.

 

foto – Marleen de Backerplein

foto – Marleen de Backerplein

inplanting

inplanting site

foto – Pieter de Ridderstraat

foto – Marleen de Backerplein

foto – Frank Craeybeckxlaan

foto – Frank Craeybeckxlaan

foto – Frank Craeybeckxlaan

foto – Marleen de Backerplein

foto – appartement interieur

foto – appartement interieur

foto – appartement keuken

foto – appartement woonkamer

foto – Frank Craeybeckxlaan

volumestudie

foto – metselwerk in uitvoering

metselwerk opstelling

Close